Nyheter & kommentarer

2009-11-25

Följande inledning hölls av Jenny Tedjeza, journalist på Proletären och medlem i Kommunistiska Partiets kvinnopolitiska utskott. Det tar upp hur kvinnor drabbas i krisen och presenterar...

2009-11-25

Ett sjuttiotal deltagare samlades den gångna helgen på Kommunistiska Partiets och RKU:s kvinnokonferens i Göteborg. Tankeväckande inledningar, givande diskussioner och mycket skratt präglade...

2009-11-24
2009-11-24
2009-11-24
2009-11-17

Sidor