Nyheter & kommentarer

2010-06-15

"Hela Gazas befolkning straffas för handlingar som den inte bär ansvar för. Blockaden är därför en kollektiv bestraffning som strider mot Israels skyldigheter under internationell lag.” ...

Sidor