700 personer har besökt Kommunisternas möten

– Möteskampanjen är väldigt lyckad. Över 50 möten över hela landet är imponerande. Vi har fått trycka två omgångar av affischerna och ändå har de tagit slut, vilket är ett gott tecken på partiets aktivitet, berättar en påtagligt nöjd partisekreterare Robert Mathiasson.

2011-11-18

• Hur bedömer du mötena överlag?
– Deltagarmässigt har det handlat om kvalitet före kvantitet. Vi visste att det inte skulle bli någon jätteuppslutning på mötena. Möten om socialismen på Kuba samlar mer folk än kravfyllda möten om hur vi ska kämpa för socialism här i Sverige.
– Inget fel i att ha möten om Kuba, men i denna kampanj är målet att samla medlemmar och närstående för att stärka partiet och vinna nya medlemmar, sympatisörer och prenumeranter. Detta har vi lyckats med, de flesta möten har inneburit att nya kontakter knutits.

• Är du missnöjd med antalet deltagare?
– Absolut inte. Alla som är aktiva inom föreningslivet vet hur svårt det är idag att samla människor för ideell verksamhet. Hur mycket folk är det som går på möten i facket, Hyresgästföreningen och liknande organisationer? Att vi samlar cirka 700 människor till möten hos kommunisterna under två månaders tid är inte fy skam.
– Kampanjen bekräftar det vi sagt tidigare, att läget är annorlunda nu än för två-tre år sedan. Fler människor är öppna för att organisera sig i partiet. Ofta människor som funnits runt oss under lång tid, men som nu är redo att ta steget vidare.
Ett exempel på detta är Södertälje. Robert Mathiasson talade där härom veckan, men även för 2-3 år sedan. På båda mötena var det runt tio personer. Det förra mötet resulterade inte i någon fortsättning, men det senaste innebar grunden för en studiecirkel med förhoppningsvis fyra nya. Eller Östersund där mötet ser ut att resultera i att vi går från två till förhoppningsvis sex medlemmar.

• Vad beror detta på?
– Den ekonomiska krisen och situationen i Europa öppnar upp för politiska samtal, som partikamraterna på byggena i Stockholm sa i intervjun i Proletären för några veckor sedan. Jag har hört liknande kommentarer från andra arbetsplatser, äntligen börjar folk diskutera politik. Man ska inte överdriva, läget är fortsatt tufft för ett revolutionärt arbetarparti, men jag har hopp om framtiden.

• En annan utmärkande sak på mötena har varit andelen vänsterpartister bland deltagarna, även relativt ledande vänsterpartister och ungvänstrare. Vad har du att säga om det?
– Det är glädjande att se att fler människor som insett det orimliga i dagens ordning och nödvändigheten av en socialistisk utveckling tar steget över till det parti som aldrig kompromissar med sin socialistiska övertygelse och sin uppfattning att verklig förändring kräver att de många människorna aktiverar sig.
– Jag får bilden av att krisen inom Vänsterpartiet är djup – både politiskt och organisatoriskt. På många orter har verksamheten reducerats till att diskutera hur man ska fylla platserna i fullmäktige och nämnder och hur den kommunala budgeten ska gå ihop, vilka nedskärningar som är minst dåliga. Det bedrivs inget utomparlamentariskt arbete och inga studier.

• Vad händer efter kampanjen?
– Nu gäller det att ta hand om nya medlemmar och organisationer. Det handlar inte om någon masstillströmning, men många bäckar små. Vi måste ta oss tid till studiecirklar men också ge nya medlemmar och sympatisörer möjligheten att komma med i det utåtriktade arbetet. I januari går partiet ut i en kampanj mot nyliberalismens sabotage av kollektivtrafiken och avdelningarna måste fundera på om det finns nya orter och ställen vi kan börja sälja Proletären på.

• Du är på väg till Västerås och Kungsör för ytterligare möten. Har du något mer att tillägga innan du ska iväg?
– Jag vill passa på att tacka alla kamrater som ställt upp med sovplatser, bjudit på mat och trevligt umgänge. Att få möjlighet att åka ut och träffa avdelningarna har varit positivt för mig som partisekreterare. Det blir en helt annan sak än när man träffas på konferenser att möta kamraterna i deras vardag. Det underlättar kontakterna mellan particentralen och avdelningarna i framtiden.

Under vintern hålls konferenser ute i distrikten för att samla organisationer och nya medlemmar. På dessa börjar vi planera för partibyggarkonferensen som äger rum i Göteborg under Kristi himmelfärdshelgen nästa år, en viktig del i utbyggnaden av den kommunistiska rörelsen i Sverige. Håll ögonen öppna för kallelserna till dessa konferenser.