Solidaritetskonvoj till Gaza stoppades

Den 4 november bordade israeliska kommandosoldater två fartyg, ett irländskt och ett kanadensiskt, som skulle gå med mediciner och annan nödhjälp till Gaza.
Fartygen försökte bryta Israels blockad mot Gaza, vars 1,6 miljoner invånare lever under oerhört svåra förhållanden.

2011-11-18

Bordningen av de två fartygen på väg till Gaza var både farlig och våldsam berättar aktivisterna. De israeliska soldaterna använde sig av elpistoler, de krossade rutor och sparkade och slog mot passagerare på skeppen ute på internationellt farvatten. Därefter togs båtarna till den israeliska hamnstaden Ashdod.

Enligt utsmugglade brev och telefonsamtal från flera av de 27 aktivisterna, som hamnade i israeliskt fängelse, struntade Israel i passagerarnas säkerhet, då de stoppade båtarna 35 sjömil från Gaza. Enligt folkrätten är det ren piratverksamhet att angripa fartyg på internationellt vatten. De nationella havsgränserna är 12 sjömil.

En av passagerarna, den kanadensiske professorn i lingvistik, David Heap, skadades under den våldsamma stormningen, där han blev misshandlad och skjuten med en elpistol.

Den grekiska kaptenen på båten Tahrir säger till Omniativ.com att han bands i armar och ben och fick två fingrar pressade i ögonen, trots att han inte gjorde något fysiskt motstånd.

Kanadas utrikesminister, John Baird, menar ändå att de tre kanadensiska passagerarna på båten Tahrir får skylla sig själva.

– Jag kan inte beskydda kanadensare som bryter ett annat lands lag, säger han och tillägger att ”Israel har rätt att skydda sig självt”.

Sex aktivister av 27 släpptes ganska omgående medan 21 aktivister satt i fängelse en vecka. Den 11 och 12 november släpptes dock de återstående aktivisterna.

På den irländska båten fanns bland annat sex medlemmar från partiet Sinn Fein samt en medlem i det irländska socialdemokratiska Labourpartiet.

Deltagarna i flottiljen, som gick under namnet Freedom Waves, säger att syftet med aktionen var att fästa uppmärksamheten på de 1,6 miljoner invånare i Gaza – hälften av dem under 16 år – som lider av Israels kollektiva bestraffningsmetoder. Medan medborgare från andra länder hamnar i israeliskt fängelse för ”brottet” att hjälpa Gaza, så lider Gazas befolkning i vad som i praktiken är världens största utomhusfängelse.

De senaste elva försöken att bryta Israels blockad via sjövägen visar Israels sanna ansikte.