Kommunisterna – ett aktivt parti

Ta steget och organisera dig

Kommunistiska Partiet är ett aktivt parti. Vi vet att för en samhällsförändring krävs aktivitet underifrån och det krävs en organisation som knyter samman det som händer över hela landet, dvs det behövs ett parti.

2014-12-17
 • Torgmöte i Jönköping
  Torgmöte i Jönköping
 • Patrik Paulov håller föredrag i Norrköping.
  Patrik Paulov håller föredrag i Norrköping.
 • Demonstration för Palestina i Göteborg.
  Demonstration för Palestina i Göteborg.
 • Lisa Engström pratar i Kristianstad.
  Lisa Engström pratar i Kristianstad.
 • Torgmöte i Sundsvall
  Torgmöte i Sundsvall
 • Paneldiskussion i Göteborg.
  Paneldiskussion i Göteborg.

För att bygga en stark och rakryggad vänster måste överklassens lögner och propaganda ifrågasättas och utmanas. Vårt viktigaste verktyg för detta är tidningen Proletären, som varje vecka säljs på 44 orter över hela landet.
Här följer ett utdrag ur den partiverksamhet som bedrivits den senaste dryga månaden runt om i landet:

I Linköping höll Mario Sousa en föreläsning om fascismen, Ukraina och Ryssland. För cirka 25 personer berättade han engagerat om vilka kopplingar de fascistiska kuppmakarna har med amerikansk och västeuropeisk imperialism.

Kristianstad fick besök av Pär Johansson som inledde när Lenin diskuterades i Kristianstad. Lenins liv och förhållandena före, under och efter revolutionen beskrevs. Kommunisterna har ett materialistiskt synsätt och vill lära sig av erfarenheter som är gjorda i socialismens namn. Demokrati och diktatur, våld och Lenins utvecklande av marxismen togs upp. Slutklämmen på mötet var ”Socialism kräver folkmakt”.

Ett trettiotal intresserade kom till Kortedala i Göteborg när Kommunistiska Partiet och RKU bjöd in till möte och diskussion om ungdomsarbetslösheten och osäkra anställningar.

Ett hundratal göteborgare demonstrerade längs Avenyn på den internationella solidaritetsdagen med det palestinska folket. Palestinaflaggorna var många och talkörerna uppmanade till bojkott av Israel. Betydelsen av en bojkott av Israel togs även upp i de avslutande talen vid Bältesspännarparken av bland andra Ingrid Frejd från Kommunistiska Partiet.

Närmare 50 personer kom till Tallgården i Araby i Växjö för att lyssna till Gunnel Thörns redogörelse för sin resa tillsammans med Anne Weijmar till Palestina.

Efter reseskildringen, som även innehöll en kortare beskrivning av Palestinas historia, följde en uppskattad frågestund.

Årets Bokpratserie på bokhandeln Röda Stjärnan i Göteborg avslutades storartat med Anders Carlssons prat om Marx och Kapitalet. Inför 40-45 närvarande berättade Anders på ett medryckande sätt om Marx arbete med detta omfångsrika verk (mer än 2000 sidor) och om de höga kraven Marx ställde på sig själv för att på ett grundläggande sätt blottlägga kapitalismens väsen.

”Feminism, kommunism och surrogatmödraskap” diskuterades på ett möte i Kristianstad. Lisa Engström från Kommunisternas partistyrelse talade bland annat om hur de fattiga kvinnorna i Indien får bära fostren av rika människor från västvärlden som annars inte skulle kunna få ett biologiskt barn. Allting i samhället kan ses som varor idag.

Norrköping fick besök av Patrik Paulov som höll ett föredrag om El-Salvador och Latinamerika. Mötet lockade mycket folk, drygt 50 åhörare. På plats var också representanter för FMLN som tackade för solidariteten med deras kamp. Mötet i Norrköping markerade det sista av 5 möten om El-Salvador i år med Patrik Paulov. Mötena har samlat över 180 besökare.

I Mölndal anordnades ett möte i samtalsform där Robert Mathiasson inledde med frågan om inflation och EU:s jämviktsarbetslöshet.

Det blev en trevlig diskussion där deltagarna berättade egna erfarenheter i klassamhället, med exempel från arbetsplatserna. Bland annat diskuterades individuella löner och splittring på olika fackföreningar på samma arbetsplatser.

Kommunisternas ordförande Robert Mathiassons första besök i Glada Hudik lockade nya besökare till mötet i Café August där Mathiasson talade under rubriken: ”Inte alla tjuvar rånar banker, vissa äger dem.”

Hans tal rörde sig från enkla vardagshistorier över evolutionen fram till att ett annat samhälle är möjligt genom att man med klasskampen som vapen befriar arbetet från kapitalismens tvång. Utgångspunkten var de svenska storbankernas vinst under år 2013 och den förväntade vinsten för år 2014 på 100 miljarder kronor som skulle kunna ge 100000 nya jobb inom välfärden om man fördelar vinsten på ett annat sätt än nu.