Acceptera inga avsked!

Stöduttalande till arbetarna på SKF:

Antaget av deltagarna på Kommunisternas arbetarkonferens 2015

2015-11-25

Vi är arbetare från ett hundratal olika arbetsplatser runt om i Sverige och från samtliga större arbetarfackföreningar som samlats i Göteborg lördag 21 november. Vi vill härmed uttrycka vår solidaritet med arbetarna vid SKF:s fabrik i Göteborg när jobben hotas av företagets varsel.

Att SKF vill sparka ut 160 arbetare i arbetslöshet är inget annat än en provokation. Det är ni arbetare som jobbat ihop tiotals miljarder åt SKF:s ägare, pengar som ägarna har plundrat ur företaget. Nu är SKF-kapitalisterna inte nöjda med en vinst på 1,3 miljarder för årets tredje kvartal och därför vill de att ni arbetare ska betala för detta genom att mer än var tionde arbetare sparkas ut.

Vi hoppas att ni inte accepterar detta, utan gör allt som krävs för att slå tillbaka SKF:s provokation. Er kamp är också vår. Vi arbetare får aldrig acceptera en ordning där företagen behandlar oss som slit och släng-varor. Men vår enda trygghet är vår arbetarsolidaritet och vårt löfte till varandra att kämpa sida vid sida.

Vi får inte glömma att vår styrka ligger i att det är vi som arbetar och att vi därmed också kan vägra att arbeta, om inte alla får behålla jobbet så kommer ingen att jobba. Först då kan vi visa arbetsköparna var den verkliga styrkan i det här landet finns.

Om ni bestämmer er för att slåss för era jobb, så kommer vi att stå bakom er och vi lovar att göra allt vi kan för att stödja er och stärka solidariteten på våra arbetsplatser och i våra fackföreningar.

• Stå på er, kamrater!

• Acceptera inte SKF:s provokation – ingen arbetare ska förlora jobbet!