Vad var det vi sa 2015?

Här har vi samlat ett urval av åsikter, kommentar och ställningstaganden från Kommunistiska Partiet under året. Med det önskar vi gott nytt kampår!

2015-12-30
Januari: DÖ, arbetarrumpor och folkskygga partister

• ”Från vissa håll har decemberöverenskommelsen kallats historisk. Det är den inte. Den bekräftar bara den uppslutning bakom den arbetarfientliga EU-politiken som sedan länge råder. Den visar även med all önskvärd tydlighet att alla vi som vill resa arbetarintresset på den politiska dagordningen inte kan förlita oss på riksdagen.”

• ”Slipsnissarna som med näsan i räkneböckerna beslutar om nedläggning och ödelägger både enskildas liv och hela bygden kan framstå som mäktiga så länge de underlydande lyder. Men i samma stund som de anställda lägger ner arbetet visas att denna makt är byggd på lösan sand. Rumpan är arbetarklassens bästa vapen, som en gammal strejkledare sa. Vi behöver bara sätta oss ner för att demonstrera vår styrka.”

”Folkpartiet får allt svårare att leva upp till det egna namnet när folk i allt större utsträckning flyr partiets väljarkår.”

Februari: Falska feminister, flyktingprofitörer och Falun

• ”Den svenska regeringen brukar slå sig för bröstet om att vara Sveriges första feministiska regering. Samtidigt har regeringen tagit borgaralliansen i hand på att behålla det nuvarande pensionssystemet.
Ingen feminist kan med hedern i behåll försvara ett kvinnodiskriminerande sys-tem som tvingar en stor del kvinnliga pensionärer att avsluta sitt liv i fattigdom.”

• ”Privata skojare som berikar sig på flyktingarnas behov måste bort. Att förvandla flyktingmottagande till en kapitalistisk industri är inte bara osmakligt, det är även oklokt. Våra skattepengar ska gå till att sörja för människors behov, inte till att berika rufflande skivbolagsdirektörer och halvkriminella advokater. ”

• ”Att Falun inte ligger i fjällen är en nyförvärvad kunskap som Anna Kinberg Batra sent kommer att glömma. Upprördheten över moderatledarens bristande geografikunskaper kan tyckas överdriven.
Men saken handlar inte om geografi utan om politik. Det handlar om att
Kinberg Batra – som en gång i tiden klev in i det politiska rampljuset genom att dumförklara alla som inte bor i huvudstaden – ger ansikte åt det folkförakt som genomsyrar den Stockholmskoncentrerade och Brysselstyrda makten.”

Mars: Saudiaffärer och Stockholmssyndrom

• ”Kvinnoförtryck och diktatur är tydligen gångbara argument när det gäller att stärka banden till Nato och delta med ockupationssoldater i Afghanistan, men de väger lätt som fjäder när det kommer till att skydda miljardvinsterna de svenska storföretagen kammar hem från kungadiktaturen Saudiarabien.”

• ”LO:s utspel är antingen den handfängslade gisslans vädjan till sin kidnappare: Snälla släpp lite på vårt handfängsel, vi lovar att inte ställa till med bråk. Eller så är det en bedragares utspel riktat till media och de verkliga offren för kapitalets kidnappning, för att få oss att acceptera att fortsätta leva mitt i kidnappningsdramat.
Förmodligen är det både och. Det handlar om det så kallade Stockholmssyndromet… Syndromet baserar sig på rädsla för att råka ännu värre ut och en vädjan till den inre godheten hos den som tagit gisslan. Psykologerna är eniga om att ju mer energi offret investerar i denna typ av förhållande, desto svårare får man att bryta sig loss.”

April: Krigsförbrytare och rotlösa borgare

• ”Netanyahu och Israel har idag sina starkaste stödjepunkter i Europa och USA inom avgrundshögern, bland Hitlers andliga och politiska arvtagare. Det är inte förvånande, utan är tvärtom helt logiskt.
Benjamin Netanyahu tillhör en av vår tids värsta krigsförbrytare. Han borde ställas inför krigsförbrytartribunalen i Haag och dömas för folkmord och etnisk rensning. Men domstolen i Haag är en parodi på rättvisa, här döms endast den som råkar hamna i västvärldens fiendeläger.”

• ”Det skymmer på den politiska högerkanten. Det blåa antar allt mörkare nyanser och öppnar på sina håll upp mot midnattsblått. Det är den svenska borgerligheten som söker sina rötter. Efter sin mångåriga och relativt lugna seglats på de fria marknadskrafternas ocean har borgerligheten blivit rotlös. När det drar ihop sig till storm i krisernas tidevarv söker även den svenska borgerligheten sin hemmahamn. Borgaralliansens förlust av regeringsmakten och Sverigedemokraternas framgångar har ökat på farten.
Den svenska borgerligheten är och har alltid till sin huvuddel varit djupt reaktionär. Liberalismen har inte varit borgerlighetens kungsväg och definitivt inte en liberalism med större frihetsanspråk än att befria marknadskrafterna. Som den mångårige socialdemokratiska statsministern Tage Erlander en gång skrev så är socialliberalismen en skör planta som endast har förmått växa i skuggan av en stark socialdemokrati.”

Maj: Den brittiska överklassens EU-kritik och Gorbatjovs tårar

• ”Efter andra världskriget tvingades Storbritannien acceptera att den imperialistiska ledartröjan skeppades över Atlanten. Det tynande brittiska imperiet fick nöja sig med att spela andrafiolen medan Wall Street och Pentagon tog rollen som både dirigent och violinsolist.
Det tog hårt i de brittiska imperieherrarnas självbild och luften gick till delar ur brösttonerna från Royal Albert Hall där Rule Britannia fortfarande sjungs… Men att stämma den brittiska fiolen efter tonerna i Deuschland über alles är för mycket för den brittiska borgarklassen.”

• ”Gorbatjov har all anledning att vara besviken. Han som tog initiativ till kärnvapennedrustning har kunnat se hur USA under 2000-talet har ökat sina satsningar på kärnvapen med över 20 procent. Med tanke på att den ökade militära rustningen motiverades med kriget mot terrorismen kan det tycka som en något udda prioritering. Atombomber är ett synnerligen dåligt vapenval för att slå till mot terroristnätverk.”

Juni: Militanta kärlekssånger och smulor från de rikas bord

• ”Efter kärleksförklaringen till frugan kom kärleksförklaringen till den svenska militärmakten. Med darr på basen hyllade den forne vapensvetsaren Löfven Sveriges veteraner för deras mod, uppoffring och insats för Sverige. Varför svenska män och kvinnor ska hedras för att de lånar sig som legosoldater åt USA:s och Natos krig i Afghanistan och Libyen förklarade inte Löfven.”

• ”Människor är sällan dumma och vanligt folk är oftast betydligt förnuftigare än den politiska och ekonomiska elit som lever instängd i sin bubbla innanför Stockholms tullar. Vanliga människor utgår nämligen från de problem man möter i sin egen verklighet, inte från abstrakta teorier som nationalekonomer har tänkt ut eller käcka slogans som någon pr-byrå har värkt fram.
Verklighetens problem handlar om att det saknas arbeten, bostäder, personal och resurser inom vård och omsorg. SD kommer att fortsätta växa så länge det råder full politisk uppslutning bakom EU-politiken och etablissemanget lyckas få oss att tro att vi måste nöja oss med att slåss om smulorna från de rikas bord.”

Juli: August Palm, kompromisser och gudomliga våldtäkter

• ”Att Syriza är ett kompromissvilligt och parlamentariskt inriktat parti och att i varje fall dess ledning har som målsättning att rädda Grekland kvar i både EU och euron, och givetvis även rädda kapitalismen i Grekland, råder det ingen tvekan om. Hur långt Alexis Tsipras är beredd att kompromissa för att uppnå detta mål återstår att se, under sina första sex månader vid makten har han visat att han är beredd att backa på mycket.
Som redan den svenska arbetarrörelsens pionjär August Palm konstaterade ’kommer man först in på kompromissens glidande plan, så är det inte gott att stanna, utan man glider allt längre ut i kompromissens gungfly, vari mer än en har omkommit.’”

• ”Enligt mytologin härstammar namnet på kontinenten Europa från en våldtäkt i Grekland… Resultatet av Zeus våldtäkt av Europa blev sonen Minos som enligt mytologin byggde ett labyrintliknande palats vari han levde sitt liv utan att hitta ut för att efter sin död bli domare över de döda i Hades.
Om vänstern i Europa ska undvika att leva sitt liv irrandes i labyrinter och endast förmå döma över döda personer och händelser så måste illusionerna om den europeiska unionen brytas och kampen för utträde ges en framskjuten plats i varje land.”

Augusti: SD-lärdomar, våldsverkare och absurda liberaler

• ”Snarare än att lära av näringslivets strategi med tankesmedjor och seminarier bör en stridbar arbetarrörelse för 2000-talet lära av Sverigedemokraternas kompromisslösa sätt att driva upp sina frågor på den politiska dagordningen.
Hela det politiska läget i Sverige skulle ändras om fackföreningsrörelsen proklamerade att den tänker försöka fälla varje regering som inte värnar arbetarklassens trygghet och behov.”

• ”Nu skulle man kunna lägga ett annat raster över dessa händelser. Det faktum att samtliga brott med största sannolikhet har utförts av män. Det är ett faktum att cirka 80 procent av brotten i Sverige begås av män och hela 95 procent av alla våldsbrott.
Tänk tanken att Gudrun Schyman efter sommarens våldsdåd, liksom diverse sverigedemokrater inklusive en viss talman, skulle twittra om att ”sådana är dom” eller ”ut med packet”. Då skulle SD:s stödtrupper av internetkrigande vita, kränkta män kanske till och med lämna sina tangentbord och börja marschera på gatorna.”

September: Falsk etik i slott och koja

• ”Problemet är inte människors stängda hjärtan, utan överklassens stängda plånböcker. Det kvittar hur mycket Wallenberg, Falkengren, Perssons eller Ax:son Johnsson fläker upp sina hjärtan i Dagens Nyheter. Så länge deras plånböcker är stängda och de och deras överklasskompisar tillåts roffa åt sig allt mer av samhällets resurser spelas människor i Sveriges behov välfärd, jobb och trygghet ut mot flyktingars behov av skydd. Det är högerpolitiken som skapar motsättningen som Sverigedemokraterna kan glida fram på.”

• ”Om kommunalarnas skamligt låga löner i första hand är en moralisk fråga, handlar om samhällets värderingar, vad bli då lösningen? Ska de offentliga arbetsköparna skickas på genusutbildningar? Ska Kommunals ledning ordna kurser i jämställhetens etik för IF Metalls ledning, som uppenbart sätter lojaliteten med monopolkapitalet före solidariteten med övriga fackförbund?
För att höja kvinnolönerna krävs klasskamp, inte etik.”

Oktober: Flyende människor, trängda kådisar och hycklande unghöger

• ”Tusen flyktingar om dagen till Sverige är inte hållbart i längden. Att hundratusentals eller rent av miljoner människor årligen lämnar Syrien är en katastrof för Syriens framtid. Diskussionen om flyktingkrisen måste därför börja med det självklara att flyktingströmmen måste stoppas. Inte genom den fascistoida östeuropeiska borgerlighetens taggtrådsstängsel och inte heller genom EU:s byggande av murar, utan först och främst genom att stoppa den imperialistiska krigspolitik som driver människor på flykt.”

• ”KD äts upp från höger av de folkdräktsklädda familjekonservativa kusinerna. För den som anser att kvinnans plats är vid spisen och att offentlig förskola är ett steg mot kommunismen eller för den som saknar fädernas kyrka med förmaningar om synd och straff, så är Sverigedemokraterna ett bättre alternativ.”

• ”För överklassens unghöger är arbetares trygghet lika omodernt som tjock-tv och sladdtelefon. Hyckleriet i att de själva kommer att finna trygghet med fallskärms-
avtal och särskilda pensionsuppgörelser, antingen de blir politiker eller framträdande representanter inom näringslivet, rör inte de välkammade spolingarna i ryggen. Sådan är nämligen överklassen. Det finns ett regelverk för arbetskraften och ett annat för dem själva.”

November: Korståg och konsten att göra klasspolitik av flyktingkrisen

• ”Så skapas ett låglöneproletariat som bor i billiga och undermåliga bostäder, vars löner till stor del betalas med skattepengar och som under utvisningshot är tvingade att sälja sin arbetskraft till första bästa överklassare som vill ha sina skor putsade, sin pudel rastad eller sina matkassar hemburna för några tior.
Ett underskikt av arbetare som är så ’arbetsvilliga’ att de kommer ha både två, tre och fyra jobb per dag. Där har vi de ’avregleringar med målet att närma oss USA’ som det tyska storkapitalet öppet vågar prata om.”

• ”Svaret på korstågsfundamentalismen och terrorhotet kan aldrig vara mer av den medicin som skapat den eländiga situation vi befinner oss i. Efter terrorattacken i Madrid 2004 valde de spanska folken en annan väg och krävde ett slut på Spaniens deltagande i det USA-ledda krigsäventyret. Det är den vägen vi måste gå.
Kampen mot den imperialistiska krigspolitiken måste gå hand i hand med kampen för social rättvisa. När människor kämpar tillsammans – oavsett etnicitet eller religiös tro – för sina gemensamma intressen och en bättre framtid då slås fötterna undan på både IS-fundamentalism och SD-fundamentalism.”

December: Pudelns kärna och vänsterns eutanasi

• ”Givetvis utgör inte migrationen någon lösning på problemet, men framförallt utgör inte migrationen själva problemet, vilket allt starkare krafter i EU tycks hävda. Problemet stavas imperialism. Bakom positivt laddade ord som tillväxt och frihandel döljer sig sönderslagna familjer, bottenlös fattigdom i slummen, skenande transportutsläpp, ökad migration och de imperialistiska ländernas stärkta grepp över folk och nationer.
Både klimathotet och flyktingkrisen har sina rötter i kapitalismen och är symptom på hur illa det går för människor och natur när den systematiska girigheten får härja fritt.”

• ”Hittills har EU-eliten försökt skydda sina positioner genom att skrämma till uppslutning bakom EU genom att hota med nationalismens spöke och slänga sig med demokratiska honnörsord trots att fasaddemokratin blir allt naknare. Den vänster eller arbetarrörelse som lyder en sådan uppslutning gör sig själv omöjlig både i kampen mot fascismen och för en vänster- och arbetarpolitik. De gångna 20 åren är bevis nog.
Lösningen ligger tvärtom i att utgå från det folkliga EU-motståndet som den danska folkomröstningen ger prov på. EU-motståndet måste fyllas med ett progressivt och proletärt innehåll istället för att lämnas åt borgerligt reaktionära krafter.”