Vår solidaritet med Venezuela står fast

Uttalande från Kommunistiska Partiet

2015-12-17

För Kommunistiska Partiet är solidariteten med Venezuela och den bolivarianska revolutionen självklar. Som första svenska delegation efter statskuppen mot Hugo Chávez besökte Kommunisterna landet 2003 och märkte stora framsteg redan när vi återvände 2005.

Vår solidaritet med landets progressiva rörelser står fortsatt stark, trots att den bolivarianska revolutionen nu drabbats av ett svårt nederlag genom reaktionens seger i parlamentsvalet.

Förlusten får konsekvenser långt utanför Venezuelas gränser. Den progressiva utvecklingen i Venezuela har varit, och är fortfarande, en stor inspirationskälla för alla progressiva rörelser i hela världen. Venezuela visar att det går att bryta den nyliberala dominansen och utmana USA-imperialismen.

Det som skett i Venezuela de senaste sjutton åren är en storartad demokratisk och social process där folket bekräftat i val efter val att de fortsatt vill att landet rikedomar ska användas till att utjämna klassklyftor och lyfta upp de fattiga ur social misär. Officiell statistik visar på minskad fattigdom, utrotad analfabetism, ökad andel barn i grundskolan, minskad undernäring, och minskad barndödlighet.

Det är också tydligt vilken roll Venezuela spelat för den positiva utvecklingen i andra delar av Latinamerika de senaste åren. Länder som Ecuador, Bolivia och Nicaragua har brutit sig loss från USA:s ekonomiska och politiska grepp och den nyliberala politik som varit så förödande för befolkningarna i regionen.

Miljontals människor har genom den progressiva utvecklingen som startade i Venezuela fått ett bättre liv.

”Detta nederlag är en örfil för att vakna och ett uppehåll för att revidera revolutionens färdriktning”, sa president Nicolas Maduro efter valförlusten och det är ett klokt uttalande.

Nödvändiga slutsatser måste dras, och det går att lära av tidigare erfarenheter från att bygga socialism. Socialismens första försök under det förra århundrandet visade att för att segra krävs det att bryta ägandets makt, och sätta landets produktion under samhälleligt ägande och kontroll.
En annan lika viktig lärdom är att folkets företrädare på alla nivåer inte får avskilja sig från folket materiellt eller genom andra privilegier. Socialismen överlever inte utan folkmakt.

Den bolivarianska revolutionen har drabbats av ett bakslag, men kampen för socialism och rättvisa fortsätter, och nu måste de progressiva krafterna i Venezuela återigen mobilisera till motstånd. Misstag kan korrigeras och förluster kan vändas i segrar.

Kommunistiska Partiets partistyrelse