Nyheter & kommentarer

2015-09-18

Vi lever i krisernas Europa. Till den ekonomiska, politiska och sociala krisen måste även flyktingkrisen och vänsterns kris läggas. När vänstern i bred mening har insjuknat i det liberala viruset...

2015-09-16
2015-09-08

Humanitet och medmänsklighet är värden som måste skyddas i en tid då dessa hotas av cynisk marknadsfundamentalism, imperialistisk krigspolitik och rasistisk högerextremism. Hotet mot...

2015-09-02

Ingen kan ha missat bilderna av tiotusentals flyende desperata människor vandrande till fots utmed Balkans vägar och fält. De är inte på flykt undan någon tsunami eller jordbävning. De flyr undan...

2015-08-21

Det svenska pensionssystemet är brutalt och bygger på att all risk i systemet är lagd på pensionärerna, säger den norske forskaren Axel West Pedersen till Svenska Dagbladet (16/8). Man måste...

2015-08-18

Sidor