Kommunisternas partistyrelse

Partistyrelsen, som väljs av kongressen, är ett kollektivt ledarskap. Kongressen rangordnar inte partistyrelsens ledamöter genom att till exempel välja ordförande, vilket är vanligt i andra partier, utan partistyrelsen utser inom sig partiordförande, partisekreterare och andra funktionärer.

Detta system innebär att ingen partistyrelseledamot har ett vidare mandat än någon annan. Alla är lika värda och har lika ansvar gentemot kongressen. Systemet innebär dessutom att partiordföranden eller någon annan inom partistyrelsen vald, omedelbart kan avsättas om han eller hon missköter sig eller av andra skäl förlorar partistyrelsens förtroende. Vi tillämpar alltså arbetarrörelsens gamla princip om omedelbar avsättbarhet.

Partistyrelsens dagliga verksamhet sköts av Arbetsutskottet, som har sitt säte i Göteborg. I AU ingår bland andra partiordföranden och partisekreteraren.

Erik Anderson

Gislaved
Arbetssökande

Stig Berlin

Lysekil
Undersköterska

Filip Astvald

Örebro
Lagerarbetare

Anders Carlsson

Göteborg
Pensionär

Ingrid Frejd

Göteborg
Undersköterska

Pär Johansson

Göteborg
Studerande

Marit Kallesson

Göteborg
Partikassör

Jan-Åke Karlsson

Växjö
Gymnasielärare

Ulf Nilsson

Göteborg
Ordförande

Christian Olave Perez

Kristianstad
Kock

Patrik Paulov

Göteborg
Studerande

Vera Peterson

Göteborg
Pensionerad fritidspedagog

Erik Pettersson

Göteborg
Elektriker

Eva Rudström

Sundsvall
Pensionerad sjuksköterska

Anita Salvén

Stockholm
Pensionerad undersköterska

Elsa-Lena Åström

Alingsås
Partisekreterare