Priser sommarlägret 2017

Sommarlägret plusgirokonto är 52 19 21-7.

Lägertyp Ålder Pris
Barn Familjeläger 0-2 år Gratis
Barn Familjeläger 3-7 år 600 kr
Barn Pionjärläger 8-13 år 950 kr
Ungdom Familjeläger 14-19 år 1200 kr
Vuxna Familjeläger från 20 år 1600 kr
Maxpris för ensamstående med barn 2300 kr
Maxpris per familj 4600 kr

Övriga priser (ingår inte i maxpris)

Övrigt Pris
Inomhusplats 500 kr
Bussresa 200 kr
Anmälningar efter 28 juni 150 kr

Dygnspriser

(exklusive kostnad för inomhusplats)

Lägertyp Ålder Pris
Barn Familjeläger 0-2 år Gratis
Barn Familjeläger 3-7 år 100 kr
Ungdom Familjeläger 14-19 år 200 kr
Vuxna Familjeläger från 20 år 260 kr
Inomhusplats 100 kr